Členové výboru a předseda

Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. V čele společnosti je zvolený výbor.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2022 – 06/2026

Předseda:
Prim. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

Místopředseda:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Místopředseda:
Prim. MUDr. Juraj Rektor

Členové výboru:
MUDr. Jan Beneš
MUDr. Zuzana Foitová
MUDr. Simona Papežová
MUDr. Tereza Szymanská
Prim. MUDr. Přemysl Suchomel
doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.