Pracovní den CDZ

banner

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na Pracovní den CDZ, který se bude konat 24.10. 2024 v Pardubicích. Touto akcí bychom chtěli navázat na již započatou tradici Pracovních dnů CDZ a na jejich první ročník, který se konal v Brně na podzim roku 2019. Jako odborná sekce Psychiatrické společnosti chceme na této akci především probírat odborné aspekty péče v CDZ jak z hlediska zdravotní, tak sociální péče. Letošní pracovní den má název CDZ – standard, ideál a realita. Jak název napovídá, jde nám především o to, aby se v odborné diskusi mohl vykrystalizovat pohled nebo více pohledů na co nejkvalitnější postupy v péči o klienty/pacienty, který může mít na jedné straně optimální variantu řešení a na druhé straně je omezován reálnými možnostmi. Témata jsme volili tak, aby pokrývala oblasti, kde se CDZ dostávají do blízké spolupráce s dalšími zdravotními nebo nezdravotními službami. Zde se jedná zejména o spolupráci s psychiatrickými ambulancemi, psychiatrickými nemocnicemi a psychiatrickými lůžkovými odděleními a dále s dalšími sociálními a zdravotnickými službami. Dalším okruhem jsou vlastní odborné procesy uvnitř CDZ. Třetím okruhem jsou včasné intervence.

Potěšilo by nás, kdybyste mohli tuto akci obohatit Vašimi příspěvky, ať již ve formě kazuistik, zkušeností Vašeho týmu ohledně daného problému nebo vytyčením odborného problému, pro jehož řešení by byla vhodná diskuse kolegů z obdobných pracovišť. Na akci rádi uvítáme jak pracovníky CDZ, tak i další kolegy z řad psychiatrických ambulancí nebo nemocnic, kteří mají chuť přispět v diskusi k daným tématům.

Těšíme se na viděnou v říjnu v Pardubicích
S pozdravem
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Za sekci sociální psychiatrie PS ČLS JEP

 

Témata:

Rozhraní péče v CDZ
   -   CDZ a psychiatrické ambulance – vedení pacientů, předávání, rozdělení zodpovědnosti a činností
   -   CDZ a nemocnice – regionalizace, užší propojení týmů nemocnice a CDZ, rozdělení zodpovědnosti, předávání k hospitalizaci (kdy, v jakém případě), nedobrovolná hospitalizace, propuštění zpět do CDZ (kdy, v jakých stavech)
   -   CDZ a další služby – pečovatelská služba, domácí péče, služby bydlení, sociální byty, veřejní opatrovníci. jiné sociální i komunitní služby, organizace pacientské, dobrovolnické
Procesy uvnitř CDZ
   -   indikace a kontraindikace do CDZ, cílové skupiny klientely, terénní činnost sester a psychiatra, asertivní kontaktování, frekvence a intenzita ošetřování, depotní medikace, psychoterapie, krizová/stabilizační lůžka
Včasné intervence v CDZ
   -   psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické postupy, detekce rizikových jedinců, nástroje, spolupráce se školami, pedagogicko-psychologickými poradnami

Místo konání:
DŮM TECHNIKY PARDUBICE
nám. Republiky 2686
www.dtpce.cz


Účastnické poplatky:
Včasný do 30.9.2024       1.200 Kč
Pozdní od 1.10.2024         1.450 Kč


Informace k platbě:
Účastnický poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem. Poté Vám bude vystaven daňový doklad.
Pro hromadné platby a vystavení faktury předem kontaktujte nejprve: info@socialnipsychiatrie.cz.
Číslo účtu u ČSOB: 219332819/0300
Majitel účtu: AMEPRA, s.r.o.
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 2410
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA (důležité pro přiřazení platby!)
Účastnický poplatek zahrnuje: vstup na odborný program, občerstvení v době kávových přestávek, osvědčení o účasti, příslušnou sazbu DPH


Aktivní účast:
Vítáme Vaše aktivní příspěvky. K aktivní účasti se prosím hlaste, ideálně co nejdříve, nejpozději do 15.9.2024, vyplněním staženého formuláře a zasláním na uvedený email ve formuláři - formulář v pdf
Upozorňujeme, že účastnické poplatky hradí i aktivní účastníci. 

REGISTRUJTE SE na konferenci ZDE