Užitečné odkazy

Domácí odkazy:
Psychiatrická společnost ČLS JEP
www.psychiatrie.cz
Reforma péče o duševní zdraví
www.reformapsychiatrie.cz
Mapa Center duševního zdraví (CDZ), zde
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
www.cmhcd.cz

Asociace komunitní služeb
www.askos.cz
Asociace denních stacionářů a krizových center
www.najdipomoc.cz

 

Zahraniční odkazy:
International Journal of Social Psychiatry
https://journals.sagepub.com/home/isp
International Journal ol Psychosocial Rehabilitation
www.psychosocial.com/
Faculty of Rehabilitation and Social Psychiatry
www.rcpsych.ac.uk
World Association for Social Psychiatry (WASP)
https://wasp-socialpsychiatry.org/
World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
www.wapr.info