O sekci

Poslání sekce sociální psychiatrie
Posláním sekce sociální psychiatrie je především všestranně podporovat sociální a komunitní přístupy při prevenci, léčbě a rehabilitaci lidí trpících duševní nemocí. Tyto přístupy zejména zahrnují přiblížení léčby do přirozeného prostředí pacientů, zmenšení role ústavní léčby za současného rozvoje kooperující sítě komunitních zdravotnických a sociálních služeb. K dalším oblastem, které sekce podporuje, patří psychiatrická epidemiologie, zdravotní výchova a destigmatizace. Sekce využívá k této podpoře odborné a vzdělávací akce a konference, odborné publikace, poskytuje odborná stanoviska k výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, zejména ke koncepci oboru a postgraduálnímu vzdělávání.

Co děláme

•    Pravidelné odborné akce
•    Odborná stanoviska
•    Expertní zapojení do přípravy některých částí Reformy psychiatrické péče (Standardy CDZ)

Pravidelné akce

•    Konference sociální psychiatrie (každé dva roky)
•    Symposia sociální psychiatrie na sjezdech Psychiatrické společnosti
•    Odpolední programy schůzí Purkyňovy společnosti

Historie

•    Zde můžete vidět, jaké akce jsme v minulosti realizovali, pro zvětšení klikněte na obrázek.

Historie

•    Život dr. Mikuly