Konference sociální psychiatrie

36. konference sociální psychiatrie 2020

listopad 2020

35. konference sociální psychiatrie 2018

Bližší informace zde

34. konference sociální psychiatrie 2016

Bližší informace zde